sâmbătă, 21 august 2010

Ocultismul - Partea a doua


Continuăm cu partea a doua a cărţii, O Istorie a Magiei.

Evoluţia omului


,,Se poate spune că diferenţa esenţială între un geniu şi un om de rând constă în capacitatea geniului de a se concentra permanent asupra adevăratelor valori, în timp ce omul obişnuit pierde mereu din vedere ţelurile şi obiectivele, răzgândindu-se din oră în oră, ba chiar de la un minut la altul.”
,,...ocultismul nu este o încercare de a ridica vălul ce ascunde necunoscutul, ci vălul care învăluie banalitatea pe care o numim prezent.”
,,...acesta este modul în care lucrează arta – ne salvează de la minciuna în care noi înşine am ales să ne scufundăm, spre care suntem înclinaţi.”
Trezirea morală – ,,este un efort conştient de a lăsa în urmă superficialitatea copilăriei în favoarea concentrării asupra unor teme mari: arta, ştiinţa, muzica, explorarea.”
Drogurile - ,,sporesc tendinţa minţii de a-şi accepta propria pasivitate, îl loc să lupte împotriva ei.”
,, o ştiinţă sau un sistem de cunoaştere în care nu există loc pentru voinţă sau scop nu face altceva decât să obstrucţioneze evoluţia umană şi este, în acest moment al evoluţiei, periculoasă.”


Magia omului primitiv

,, Antropologul Mircea Eliade îi descrie pe şamani ca pe nişte „specialişti în extaz” şi citează o impresionantă listă de dovezi a puterilor lor, inclusiv citirea gândurilor, clarviziunea, mersul prin foc şi descoperirea hoţilor cu ajutorul unor oglinzi.”
,,... în acest al IV-lea mileniu î.Hr., omenirea a făcut un salt înainte, un salt atât de mare, încât am fi tentaţi să credem în speculaţiile pe care le face Arthur C. Clarke în 2001, potrivit cărora o rasă superioară din spaţiul extraterestru lua periodic în mână destinele omenirii şi dezvoltarea acesteia.”
Asocierea între magie şi sex ,, este cea care aparţine conceptului de magie neagră.”
Distincţia elementară între magie şi vrăjitorie este că, magia: ,,este fundamental pasivă” pe când, vrăjitoria: ,, este fundamental activă.”
,,Un poet încântat de puritatea şi prospeţimea unei ploi de aprilie se simte stăpânit de doruri ciudate, de o lupt[ interioară, simte bogăţia şi misterul universului, care îi face pe oamenii de rând să pară proşti.”
,,Diferenţa esenţială constă în faptul că poetul pare că se respinge pe el însuşi: el nu este interesat de personalitatea sa şi de proslăvirea propriei persoane.[...] Diferenţa dintre un magician şi un vrăjitor constă în faptul că magicianul este dezinteresat; vrăjitorul, în schimb, vrea să obţină putere personală.”

Adepţi şi iniţiaţi

,,Realul şi irealul sunt văzute ca elementele esenţiale din care a fost creată lumea. Ei nu sunt unul pozitiv şi unul negativ, ci amândoi sunt pozitivi în egală măsură. Abia mai târziu au degenerat în Bine şi Rău.” – potrivit scrierii persane Gatha.
,,Este destul de uşor să recunoaştem absurdităţile, dar este mai dificil să ajungem la adevărul care se ascunde în spatele lor.”

Lumea Cabalei

,,Aceasta este viaţa celor care cred în Dumnezeu; o eliberare de toate legăturile lumeşti, o viaţă care nu-şi găseşte satisfacţie în lucrurile pământeşti, un zbor al singuraticului către singurătate.” – Plotin.
,, Suntem toţi în postura unei persoane buimăcite în urma unui accident, care nu ştie încotro se îndreaptă, o persoană semiconştientă. Misticul este cel care şi-a revenit parţial. El a văzut un crâmpei a ceea ce înseamnă, de fapt, viaţa şi moartea.”
Când ,,încordarea din subconştient” dispare, ,,o pace imensă porneşte din adâncurile minţii, ca un izvor răcoros; atunci, omul îşi dă seama, uimit, de imensul său potenţial.”
,,Omul este un organ în corpul universului.” Concepţie ce stă la baza magiei în ,,secolul magiei”, între 1500 – 1600.
,, Fantezia, sau puterea imaginaţiei, are puterea de a influenţa pasiunile sufletului când acestea sunt legate de neliniştea simţurilor.” - Agrippa.
,, Problema esenţială a omului este să desluşească aceste înţelesuri cu ajutorul intelectului călăuzit de imaginaţie. Imaginaţia este izbucnirea explozivă care luminează spaţiile interioare, dezvăluind semnificaţia.”

Raluca Băceanu

0 comentarii: