marți, 24 august 2010

Ocultismul - Partea a cincea


Partea a cincea, Tărâmul spiritelor:

,, Dostoievski a spus odată că Dumnezeu nu i-a dat omului acces la certitudini, căci prin asta şi-ar fi pierdut libertatea; n-are mai exista nicio virtute în a face alegerea corectă dacă ai şti cu siguranţă care este opţiunea corectă.”
,, există în adâncul psihicului lucruri pe care nu le produc eu, ci care se produc ele însele şi au propria lor viaţă."
,, Cu alte cuvinte, sinuciderea a provenit din prematura înfrângere [...], conştientul optând pentru o scăpare. Mai târziu avea să spună: Am crezut că există o ieşire; voiam să scap. Am descoperit că nu există nici o ieşire. Acum îmi doresc să fi rămas să îmi rezolv problemele în condiţii mai familiare mie."
,, rareori spiritele spun ceva cu adevărat important. Poate pentru că recunosc incapacitatea omului de a învăţa ceva de la ele."
Platon subliniază că: ,,filosoful şi poetul îşi petrec viaţa încercând să scape de limitările impuse de trup dându-şi seama că prin conştiinţă se poate cuprinde mult mai mult, dar nu ştiu sigur cum se pot strecura afară din capcana în care pare că suntem prinşi cu toţii."
,, Dacă omul devine prea intelectual, spune Lawrance, îşi distruge puterile mai profunde, pierde legătura cu sfera instinctului, care reprezintă în acelaşi timp domeniul vitalităţii îmbogăţite."
,,sursa sănătăţii este impulsul evolutiv al cărei instrument major este imaginaţia - Facultatea X." - Paracelus
,, [...] misticii... au fost la unison în a-i avertiza pe cei care aspirau la cunoaşterea lui Dumnezeu că acesta nu are nimic în comun cu puterile pe care probabil le vor dezvolta pe calea contemplării; pentru că aceste puteri şi miracole pe care ele le permit au tot atât de puţin în comun cu divinitatea ca şi alte tipuri mai obişnuite de fenomene psiho-fizice..." Aldous Huxley într-o scrisoare către J.B Rhine.

,, Omenirea se îndreaptă acum spre o nouă epocă de emancipare sporită faţă de limitele sale din trecut. Realizările tehnice şi progresul medicinei asigură o eliberare din ce în ce mai mare de opresiuni şi boli. Problema majoră a omului rămâne în continuare el însuşi şi orientarea sa către cei din jur. Pentru a ajunge să se înţeleagă deplin pe sine, el ar trebui să devină conştient de faptul că nu reprezintă doar o formă temporară hărăzită îmbătrânirii şi morţii. Are un suflet nemuritor, adăpostit într-un trup nemuritor şi dotat cu un spirit ce este independent de creierul fizic. În comunicarea prin muzică şi conversaţie, un grup organizat, compus din muzicieni care au părăsit lumea voastră, încearcă să stabilească un principiu pentru umanitate: şi anume că moartea fizică este tranziţia de la o stare conştientă la alta, prin care se păstrează individualitatea. Realizarea acestui lucru ar trebui să ajute omul să obţină o intuiţie mai profundă a propriei sale naturi şi a potenţialelor activităţi supra terestre. Certitudinea că încarnarea în lumea voastră nu este decât una dintre etapele vieţii eterne ar trebui să ducă la strategii pentru durate mai lungi de timp decât cele frecvent adoptate în prezent, şi să încurajeze o atitudine mai echilibrată faţă de toate aspectele." - spiritul muzicologului sir Donald Tovey, 1 ianuarie 1970, într-o şedinţă de spiritism.

Conform explicaţiilor lui Swedenborg: ,, iadul trebuie înţeles ca o condiţie mentală în care se află spiritele dezorientate şi cele care se auto torturează."
,, Suntem prinşi în iluzii şi visuri, iar cele mai puternice trăsături ale rasei umane sunt stupiditatea şi miopia. "
,, Universul este o construcţie totală de unde şi vibraţii al căror conţinut interior este semnificaţia, iar omul este un micro sistem cu aceiaşi natură vibratorie, ce pluteşte la o anumită adâncime în sistemul de unde, universal şi plin de semnificaţii." - David Foster

Licăriri

,,Fenomenologia este o formă de psihologie analitică bazată pe recunoaşterea intenţionalităţii în toate procesele mentale."
Timpul nu există: ,,există numai proces în desfăşurare."

,, există un eu care trece prin viaţă fără să facă altceva decât să privească şi un altul care acordă atenţie unora dintre lucrurile pe care le văd, şi nu altora[...] apoi mai există un al treilea eu care, deseori, le observă pe primele două."
Memoria accelerată poate fi văzută ca o posibilă explicaţie pentru aminirea unor lucruri pe care nu le-am trăit.
,, Charlotte Bronte descrie o străfulgerare asemănătoare în Shirley, o bruscă viziune a vieţii aşa cum şi-o dorea. Nu, nu cum şi-o dorea, ea nu avea timp de dorinţe; strălucirea se întinde şi aprinde mai iute decât poate gândul să-şi influenţeze ideile, mai iute decât poate năzuinţa să-şi exprime dorul arzător."
,, Omul este, potenţial, un zeu, dar un zeu bolnav de lene, de amnezie şi de coşmaruri."
,, ...trebuie să repet că folosirea termenului puteri oculte, ca şi când acestea ar fi diferite de facultăţile noastre normale este greşită. Ele reprezintă, pur şi simplu, o altă parte a spectrului; sunt oculte numai pentru că oamenii aproape că au uitat de ele în procesul dezvoltării puterii raţiunii. Însă, următoarea etapă în evoluţia omului, dezvoltarea unei game mai largi de puteri ale raţiunii, va implica şi redescoperirea şi dezvoltarea acestor puteri oculte."
,,Serotonina pare a avea foarte mult de-a face cu evoluţia speciilor. Primatele, omul şi antropoidele au mai multă serotonină decât alte specii. Aceasta pare să fie fabricată în ochiul pineal, iar una dintre funcţiile ei este aceea de a inhiba dezvoltarea sexuală şi de a creşte inteligenţa. Acest lucru ar explica de ce oamenii inteligenţi îşi dezvoltă târziu sexualitatea şi de ce cei care şi-o dezvoltă de timpuri sunt, rareori, oameni inteligenţi."
,, Serotonina pare să fie agentul chimic all Facultăţii X."
,, Problema noastră în trecut a constat în slaba comunicare între inteligenţă şi instinct, ceea ce înseamnă că oamenilor inteligenţi le lipseau puterea şi vitalitatea, în timp ce oamenilor care erau călăuziţi de instincte le lipseau viziunea şi scopul pe termen lung. Inteligenţa şi instinctul pot fi unite prin dezvoltarea Facultăţii X. Odată ce omul va înţelege acest lucru, nimic nu-l va mai putea opri."
,, O fiinţă tânără luptă şi învaţă; una vârstnică vegetează. Moartea a fost inventată pentru a se înlocui creaturile care vegetează cu cele luptătoare, pentru a-i scoate din linia întâi pe vechii combatanţi şi a pune în locul lor forţe proaspete."
,, Duşmanul principal al vieţii nu este moartea, ci uitarea, prostia."

,,Insul din mulţime este un famen; oamenii care au nevoie de alţi oameni sunt oamenii cei mai proşti din lume. Aşa că paradoxul naturii umane pare să fie inerent însăşi forţei vieţii: fără o provocare, fără a fi confruntat cu o criză, ia lucrurile foarte uşor şi se afundă în mediocritate."
,, Răspunsul la vechea întrebare teologică ,,De ce răul?" este recunoaşterea faptului că, fără rău, nu ar exista decât o mediocritate universală care s-ar termina în moarte."
,,Artistul vede clar că soluţia pentru existenţa fără scop a majorităţii oamenilor nu este o altă viaţă, ci momentele ocazionale de extaz în acest univers care pare deosebit de interesant, iar ideea vieţii eterne în acest univers pare încântătoare."
,, Scopul este controlul total. Odată acest ce acest control este instalat, viaţa devine un tot unitar; nu mai există nici o deosebire între lumea aceasta şi alte lumi."
,, geniile secolului al XIX-lea credeau că nebunia este refugiul omului în faţa banalităţii vieţii de zi cu zi."


Ar mai fi fost câteva citate interesante, dar m-am gândit că interpretarea ar putea să difere de la un individ la altul, mai ales dacă unul dintre ei este în neştiinţă de cauză.

Cartea mi s-a părut genială, şi am avut parte de câteva momente de conştiinţă superioară, sau de deschidere al celui de-al treilea ochi, citind-o. Mi-a lăsat o stare de bine şi realizez cât de incredibilă este viaţa, în adevăratul ei sens. Nu trebuie să atingem moartea pentru cunoaşterea unor mistere, e de ajuns să fim conştienţi pe deplin de puterile noastre, fie că sunt reale şi ţin de supranatural - vrăjitorie în cazul de faţă- ori doar ţin de subconştient. Pentru că până la urmă, în fiecare om zac anumite puteri latente, care aşteaptă să fie trezite. Un prim pas este conştientizarea acestui fapt, şi că în Facultatea X stă viitorul omului.

Vă recomand cu căldură Ocultismul, de Colin Wilson. Chiar şi cel mai sceptic dintre sceptici, va rămâne cu ceva după parcurgerea acestei cărţi...

Raluca Băceanu

0 comentarii: