marți, 24 august 2010

Ocultismul - Partea a cincea


Partea a cincea, Tărâmul spiritelor:

,, Dostoievski a spus odată că Dumnezeu nu i-a dat omului acces la certitudini, căci prin asta şi-ar fi pierdut libertatea; n-are mai exista nicio virtute în a face alegerea corectă dacă ai şti cu siguranţă care este opţiunea corectă.”
,, există în adâncul psihicului lucruri pe care nu le produc eu, ci care se produc ele însele şi au propria lor viaţă."
,, Cu alte cuvinte, sinuciderea a provenit din prematura înfrângere [...], conştientul optând pentru o scăpare. Mai târziu avea să spună: Am crezut că există o ieşire; voiam să scap. Am descoperit că nu există nici o ieşire. Acum îmi doresc să fi rămas să îmi rezolv problemele în condiţii mai familiare mie."
,, rareori spiritele spun ceva cu adevărat important. Poate pentru că recunosc incapacitatea omului de a învăţa ceva de la ele."
Platon subliniază că: ,,filosoful şi poetul îşi petrec viaţa încercând să scape de limitările impuse de trup dându-şi seama că prin conştiinţă se poate cuprinde mult mai mult, dar nu ştiu sigur cum se pot strecura afară din capcana în care pare că suntem prinşi cu toţii."
,, Dacă omul devine prea intelectual, spune Lawrance, îşi distruge puterile mai profunde, pierde legătura cu sfera instinctului, care reprezintă în acelaşi timp domeniul vitalităţii îmbogăţite."
,,sursa sănătăţii este impulsul evolutiv al cărei instrument major este imaginaţia - Facultatea X." - Paracelus
,, [...] misticii... au fost la unison în a-i avertiza pe cei care aspirau la cunoaşterea lui Dumnezeu că acesta nu are nimic în comun cu puterile pe care probabil le vor dezvolta pe calea contemplării; pentru că aceste puteri şi miracole pe care ele le permit au tot atât de puţin în comun cu divinitatea ca şi alte tipuri mai obişnuite de fenomene psiho-fizice..." Aldous Huxley într-o scrisoare către J.B Rhine.

,, Omenirea se îndreaptă acum spre o nouă epocă de emancipare sporită faţă de limitele sale din trecut. Realizările tehnice şi progresul medicinei asigură o eliberare din ce în ce mai mare de opresiuni şi boli. Problema majoră a omului rămâne în continuare el însuşi şi orientarea sa către cei din jur. Pentru a ajunge să se înţeleagă deplin pe sine, el ar trebui să devină conştient de faptul că nu reprezintă doar o formă temporară hărăzită îmbătrânirii şi morţii. Are un suflet nemuritor, adăpostit într-un trup nemuritor şi dotat cu un spirit ce este independent de creierul fizic. În comunicarea prin muzică şi conversaţie, un grup organizat, compus din muzicieni care au părăsit lumea voastră, încearcă să stabilească un principiu pentru umanitate: şi anume că moartea fizică este tranziţia de la o stare conştientă la alta, prin care se păstrează individualitatea. Realizarea acestui lucru ar trebui să ajute omul să obţină o intuiţie mai profundă a propriei sale naturi şi a potenţialelor activităţi supra terestre. Certitudinea că încarnarea în lumea voastră nu este decât una dintre etapele vieţii eterne ar trebui să ducă la strategii pentru durate mai lungi de timp decât cele frecvent adoptate în prezent, şi să încurajeze o atitudine mai echilibrată faţă de toate aspectele." - spiritul muzicologului sir Donald Tovey, 1 ianuarie 1970, într-o şedinţă de spiritism.

Conform explicaţiilor lui Swedenborg: ,, iadul trebuie înţeles ca o condiţie mentală în care se află spiritele dezorientate şi cele care se auto torturează."
,, Suntem prinşi în iluzii şi visuri, iar cele mai puternice trăsături ale rasei umane sunt stupiditatea şi miopia. "
,, Universul este o construcţie totală de unde şi vibraţii al căror conţinut interior este semnificaţia, iar omul este un micro sistem cu aceiaşi natură vibratorie, ce pluteşte la o anumită adâncime în sistemul de unde, universal şi plin de semnificaţii." - David Foster

Licăriri

,,Fenomenologia este o formă de psihologie analitică bazată pe recunoaşterea intenţionalităţii în toate procesele mentale."
Timpul nu există: ,,există numai proces în desfăşurare."

,, există un eu care trece prin viaţă fără să facă altceva decât să privească şi un altul care acordă atenţie unora dintre lucrurile pe care le văd, şi nu altora[...] apoi mai există un al treilea eu care, deseori, le observă pe primele două."
Memoria accelerată poate fi văzută ca o posibilă explicaţie pentru aminirea unor lucruri pe care nu le-am trăit.
,, Charlotte Bronte descrie o străfulgerare asemănătoare în Shirley, o bruscă viziune a vieţii aşa cum şi-o dorea. Nu, nu cum şi-o dorea, ea nu avea timp de dorinţe; strălucirea se întinde şi aprinde mai iute decât poate gândul să-şi influenţeze ideile, mai iute decât poate năzuinţa să-şi exprime dorul arzător."
,, Omul este, potenţial, un zeu, dar un zeu bolnav de lene, de amnezie şi de coşmaruri."
,, ...trebuie să repet că folosirea termenului puteri oculte, ca şi când acestea ar fi diferite de facultăţile noastre normale este greşită. Ele reprezintă, pur şi simplu, o altă parte a spectrului; sunt oculte numai pentru că oamenii aproape că au uitat de ele în procesul dezvoltării puterii raţiunii. Însă, următoarea etapă în evoluţia omului, dezvoltarea unei game mai largi de puteri ale raţiunii, va implica şi redescoperirea şi dezvoltarea acestor puteri oculte."
,,Serotonina pare a avea foarte mult de-a face cu evoluţia speciilor. Primatele, omul şi antropoidele au mai multă serotonină decât alte specii. Aceasta pare să fie fabricată în ochiul pineal, iar una dintre funcţiile ei este aceea de a inhiba dezvoltarea sexuală şi de a creşte inteligenţa. Acest lucru ar explica de ce oamenii inteligenţi îşi dezvoltă târziu sexualitatea şi de ce cei care şi-o dezvoltă de timpuri sunt, rareori, oameni inteligenţi."
,, Serotonina pare să fie agentul chimic all Facultăţii X."
,, Problema noastră în trecut a constat în slaba comunicare între inteligenţă şi instinct, ceea ce înseamnă că oamenilor inteligenţi le lipseau puterea şi vitalitatea, în timp ce oamenilor care erau călăuziţi de instincte le lipseau viziunea şi scopul pe termen lung. Inteligenţa şi instinctul pot fi unite prin dezvoltarea Facultăţii X. Odată ce omul va înţelege acest lucru, nimic nu-l va mai putea opri."
,, O fiinţă tânără luptă şi învaţă; una vârstnică vegetează. Moartea a fost inventată pentru a se înlocui creaturile care vegetează cu cele luptătoare, pentru a-i scoate din linia întâi pe vechii combatanţi şi a pune în locul lor forţe proaspete."
,, Duşmanul principal al vieţii nu este moartea, ci uitarea, prostia."

,,Insul din mulţime este un famen; oamenii care au nevoie de alţi oameni sunt oamenii cei mai proşti din lume. Aşa că paradoxul naturii umane pare să fie inerent însăşi forţei vieţii: fără o provocare, fără a fi confruntat cu o criză, ia lucrurile foarte uşor şi se afundă în mediocritate."
,, Răspunsul la vechea întrebare teologică ,,De ce răul?" este recunoaşterea faptului că, fără rău, nu ar exista decât o mediocritate universală care s-ar termina în moarte."
,,Artistul vede clar că soluţia pentru existenţa fără scop a majorităţii oamenilor nu este o altă viaţă, ci momentele ocazionale de extaz în acest univers care pare deosebit de interesant, iar ideea vieţii eterne în acest univers pare încântătoare."
,, Scopul este controlul total. Odată acest ce acest control este instalat, viaţa devine un tot unitar; nu mai există nici o deosebire între lumea aceasta şi alte lumi."
,, geniile secolului al XIX-lea credeau că nebunia este refugiul omului în faţa banalităţii vieţii de zi cu zi."


Ar mai fi fost câteva citate interesante, dar m-am gândit că interpretarea ar putea să difere de la un individ la altul, mai ales dacă unul dintre ei este în neştiinţă de cauză.

Cartea mi s-a părut genială, şi am avut parte de câteva momente de conştiinţă superioară, sau de deschidere al celui de-al treilea ochi, citind-o. Mi-a lăsat o stare de bine şi realizez cât de incredibilă este viaţa, în adevăratul ei sens. Nu trebuie să atingem moartea pentru cunoaşterea unor mistere, e de ajuns să fim conştienţi pe deplin de puterile noastre, fie că sunt reale şi ţin de supranatural - vrăjitorie în cazul de faţă- ori doar ţin de subconştient. Pentru că până la urmă, în fiecare om zac anumite puteri latente, care aşteaptă să fie trezite. Un prim pas este conştientizarea acestui fapt, şi că în Facultatea X stă viitorul omului.

Vă recomand cu căldură Ocultismul, de Colin Wilson. Chiar şi cel mai sceptic dintre sceptici, va rămâne cu ceva după parcurgerea acestei cărţi...

Raluca Băceanu

luni, 23 august 2010

Ocultismul - Partea a patra


Partea a patra o încep cu capitolul Doi magi ruşi:

,,Numai dacă îi cunoşti bine fiecare şurub şi fiecare piuliţă, vei şti ce trebuie să faci." - Un derviş persan despre corpul uman, o maşinărie complexă.
,, În momentele de conştiinţă superioară, există mereu un punct în care avem senzaţia de ,,Asta era!". Viaţa este infinit de plină de sensuri; dintr-odată, posibilităţile ei sunt fără de sfârşit, iar conştiinţa normală nu este cu nimic mai bună decât somnul. Deoarece, la fel ca şi somnul, îl separă pe om de realitate."
,,[...] când o scriitoare i-a spus lui Gurdjieff că se simţea mai conectată de realitate atunci când scria, acesta i-a răspuns: ,, Trăieşti într-un vis şi scrii despre el. Ţi-ar fi mult mai bine dacă, în loc să scrii ai spăla în mod conştient o podea.(!)"
Seabrook îl citează pe Gurdjieff: ,,Dacă trăim zi şi noapte în calm şi în monotonie, ajungem să nu ne mai intereseze nimic. Mai bine ne torturăm spiritul decât să răbdăm vidul şi deşertăciunea unei existenţe calme."
,, Conştiinţa normală este timidă şi leneşă şi nu-şi prea aduce contribuţia la existenţă."
,, Dar legea intenţionalităţii spune că, cu cât depunem mai mult efort pentru a fi receptivi, cu atât obţinem mai puţin. Şi se creează o periculoasă spirală descendentă."
,, Pare să nu existe nicio îndoială în legătură cu faptul că suntem cu toţii, într-un fel sau altul, victime ale nevrozei produsă de obişnuinţă." - William James
,, Facultatea X este perceperea unei realităţi din alte timpuri, din alte locuri."


Partea a treia a cărţii, Puterile latente ale omului

Vrăjitorie şi licantropie

,,Potrivit lui William Blake, convingerea fermă că un lucru este într-un anumit fel face ca acel lucru să fie în acel fel. Odată ce modelul imaginativ a fost stabilit şi obsesiile creatoare au fost puse în mişcare, restul urmează de la sine."
,, Ceea ce mintea îşi doreşte cu ardoare este acel sentiment al vastităţii şi deschiderii, al altui timp şi spaţiu, al semnificaţiei."
,, Acest apetit sexual violent, impersonal, al bărbatului devine periculos dacă este supus frustrării şi poate dezvolta chiar un element de cruzime."

Raluca Băceanu

duminică, 22 august 2010

Ocultismul - Partea a treia


Continuăm cu capitolul Adepţi şi impostori:

Shaw a remarcat că ,,nici un om nu se simte în largul său în societate până când nu-şi găseşte locul care îi este destinat, fie mai sus decât cel ocupat la naştere, fie mai jos decât acesta."
Cagliostro este descris de către baroneasa d'Oberkirch: ,,Deşi nu era un bărbat frumos, faţa sa era cea mai remarcabilă pe care o văzusem vreodată. Mai cu seamă ochii. Erau indescriptibili, cu adâncimi ce păreau supranaturale, arzători şi totuşi de gheaţă[...] ambivalent, te atrăgea şi îţi repugna în acelaşi timp; te înspăimânta şi, în acelaşi timp, îţi trezea şi o imensă curiozitate."
,,Deşi Tolstoi nu a fost mason, el le descrie scopurile cu înţelegere şi claritate: Nimeni nu poate ajunge la adevăr de unul singur."

Secolul al XIX-lea - Magie şi romantism

,,Romanticii erau impulsionaţi de spiritul magiei, spiritul care determină evoluţia rasei umane."
,,Frey seyn ist nichts; frey werden ist der Himmel." - Fichte [ A fi liber nu înseamnă nimic; a deveni liber este dumnezeiesc.]
,,Romanticii şi-au folosit imaginaţia pentru a-şi elibera frustrările acumulate şi pentru a invoca lumea în care ar vrea să trăiască."
Defectul fundamental al romanticilor este că ei ,, sunt pesimişti şi defetişti".
[ Chiar şi] Nefericirea este o ieşire din plictiseală.

Fiara însăşi

,,Există atât de multe lucruri care încă nu au fost spuse sau gândite." - Nietzsche.
,,Urmează-ţi voinţa, aceasta este legea." - Crowley

Raluca Băceanu

sâmbătă, 21 august 2010

Ocultismul - Partea a doua


Continuăm cu partea a doua a cărţii, O Istorie a Magiei.

Evoluţia omului


,,Se poate spune că diferenţa esenţială între un geniu şi un om de rând constă în capacitatea geniului de a se concentra permanent asupra adevăratelor valori, în timp ce omul obişnuit pierde mereu din vedere ţelurile şi obiectivele, răzgândindu-se din oră în oră, ba chiar de la un minut la altul.”
,,...ocultismul nu este o încercare de a ridica vălul ce ascunde necunoscutul, ci vălul care învăluie banalitatea pe care o numim prezent.”
,,...acesta este modul în care lucrează arta – ne salvează de la minciuna în care noi înşine am ales să ne scufundăm, spre care suntem înclinaţi.”
Trezirea morală – ,,este un efort conştient de a lăsa în urmă superficialitatea copilăriei în favoarea concentrării asupra unor teme mari: arta, ştiinţa, muzica, explorarea.”
Drogurile - ,,sporesc tendinţa minţii de a-şi accepta propria pasivitate, îl loc să lupte împotriva ei.”
,, o ştiinţă sau un sistem de cunoaştere în care nu există loc pentru voinţă sau scop nu face altceva decât să obstrucţioneze evoluţia umană şi este, în acest moment al evoluţiei, periculoasă.”


Magia omului primitiv

,, Antropologul Mircea Eliade îi descrie pe şamani ca pe nişte „specialişti în extaz” şi citează o impresionantă listă de dovezi a puterilor lor, inclusiv citirea gândurilor, clarviziunea, mersul prin foc şi descoperirea hoţilor cu ajutorul unor oglinzi.”
,,... în acest al IV-lea mileniu î.Hr., omenirea a făcut un salt înainte, un salt atât de mare, încât am fi tentaţi să credem în speculaţiile pe care le face Arthur C. Clarke în 2001, potrivit cărora o rasă superioară din spaţiul extraterestru lua periodic în mână destinele omenirii şi dezvoltarea acesteia.”
Asocierea între magie şi sex ,, este cea care aparţine conceptului de magie neagră.”
Distincţia elementară între magie şi vrăjitorie este că, magia: ,,este fundamental pasivă” pe când, vrăjitoria: ,, este fundamental activă.”
,,Un poet încântat de puritatea şi prospeţimea unei ploi de aprilie se simte stăpânit de doruri ciudate, de o lupt[ interioară, simte bogăţia şi misterul universului, care îi face pe oamenii de rând să pară proşti.”
,,Diferenţa esenţială constă în faptul că poetul pare că se respinge pe el însuşi: el nu este interesat de personalitatea sa şi de proslăvirea propriei persoane.[...] Diferenţa dintre un magician şi un vrăjitor constă în faptul că magicianul este dezinteresat; vrăjitorul, în schimb, vrea să obţină putere personală.”

Adepţi şi iniţiaţi

,,Realul şi irealul sunt văzute ca elementele esenţiale din care a fost creată lumea. Ei nu sunt unul pozitiv şi unul negativ, ci amândoi sunt pozitivi în egală măsură. Abia mai târziu au degenerat în Bine şi Rău.” – potrivit scrierii persane Gatha.
,,Este destul de uşor să recunoaştem absurdităţile, dar este mai dificil să ajungem la adevărul care se ascunde în spatele lor.”

Lumea Cabalei

,,Aceasta este viaţa celor care cred în Dumnezeu; o eliberare de toate legăturile lumeşti, o viaţă care nu-şi găseşte satisfacţie în lucrurile pământeşti, un zbor al singuraticului către singurătate.” – Plotin.
,, Suntem toţi în postura unei persoane buimăcite în urma unui accident, care nu ştie încotro se îndreaptă, o persoană semiconştientă. Misticul este cel care şi-a revenit parţial. El a văzut un crâmpei a ceea ce înseamnă, de fapt, viaţa şi moartea.”
Când ,,încordarea din subconştient” dispare, ,,o pace imensă porneşte din adâncurile minţii, ca un izvor răcoros; atunci, omul îşi dă seama, uimit, de imensul său potenţial.”
,,Omul este un organ în corpul universului.” Concepţie ce stă la baza magiei în ,,secolul magiei”, între 1500 – 1600.
,, Fantezia, sau puterea imaginaţiei, are puterea de a influenţa pasiunile sufletului când acestea sunt legate de neliniştea simţurilor.” - Agrippa.
,, Problema esenţială a omului este să desluşească aceste înţelesuri cu ajutorul intelectului călăuzit de imaginaţie. Imaginaţia este izbucnirea explozivă care luminează spaţiile interioare, dezvăluind semnificaţia.”

Raluca Băceanu

vineri, 20 august 2010

Ocultismul - Partea I


Am terminat de citit ,,Ocultismul” de Colin Wilson. GENIALĂ CARTE! Descrierea de pe copertă -având amprenta Sunday Times- este una pe măsură deşi scurtă dar la obiect: Ocultismul este cea mai interesantă, mai cuprinzătoare şi provocatoare carte în domeniu.

După terminarea acestui drum spre cunoaştere mă simt îndreptăţită să spun că am mai aflat un grăunte de adevăr, dar ce spun, e prea mult un graunte, o moleculă sau un atom ar fi un cuvânt mai potrivit. Şi asta, este enorm de mult, chiar dacă la prima vedere, pare puţin. Încă sunt multe de aflat, dar sunt mândră ca deja am reuşit să înţeleg anumite lucruri de pe acum...

Eu, ca orice pasionat al domeniului şi având un stil kinestezic de învăţat, am notat pe carte diverse citate. Trebuie subliniat faptul că dimensiunile cărţii sunt destul de mari, este ca o enciclopedie, iar pentru mine, personal, a ajuns o Biblie.

Dat fiind dimensiunile cărţii şi faptul că aproape la fiecare pagină am subliniat ceva, m-am gândit să dau citatele gradat, şi nu toate odată pentru că postarea ar fi prea lungă.

Aşa că, încerc sa scriu în fiecare zi citate din câte un capitol, maxim două...sau trei. Am dorinţa aceasta fiindcă ţin să împărtăşesc -cu cine doreşte- o parte din ce am aflat eu...deşi vă recomand să vă cumparaţi şi voi cartea. Unele dintre citate nu au legatură cu titlul de capitol, dar sunt interesante şi unele dintre ele pot fi luate individual.

Magia- ştiinţa viitorului

,, Scopul fundamental al magiei în ansamblul său este de a impune voinţa umană asupra naturii, asupra omului şi asupra lumii suprasenzoriale, pentru stăpânirea acestora.” –E.M Butler.
,,Cu magia există o singură problemă, nu funcţionează.” -John Symonds, biograful lui Aleister Crowley.
,,..trebuie, înainte de a muri, să găsesc modalitatea de a exprima acel lucru ce nu ţine nici de iubire, nici ură, nici milă, nici dispreţ, ci suflul însuşi al vieţii, nestăvlit şi venit din adâncuri şi de departe, aducănd în viaţa omului forţa fără de margini şi calmul grav a tot ceea ce nu este omenesc.”- Bertrand Russell.
,, Nu este cazul să trasăm o linie între ,,judecata sănătoasă” a ştiinţei şi puterile considerate altădată ,,magice”[... ]omul civilizat a uitat de ele, pentru că nu îi mai sunt necesare pentru supravieţuire.”
,, Conştiinţa de sine poate fi utilizată pentru dezvoltarea puterilor instinctive la fel ca şi pentru dezvoltarea puterilor intelectului. Iată ce au în comun poetul, misticul şi magicianul: dorinţa de a-şi dezvolta puterile mai curând spre adâncuri decât spre înălţimi.”
,,...am devenit conştient, mai conştient ca oricând, că secretul vieţii constă în împărtăşirea nebuniei lui Dumnezeu. Prin împărtăşirea nebuniei lui Dumnezeu înţeleg puterea de a stârni în tine însuţi la confruntarea cu Inanimatul, o exaltare ce este cu adevărat erotism cosmic.” -Powys.
,, În crizele majore ale vieţii, când însăşi existenţa este ameninţată, sufletul atinge puteri transcedentale.” – Strindberg.
,, Cu siguranţă, există în om un anume simţ latent căruia acest loc nu-i oferă nici o satisfacţie, sau are şi alte dorinţe, diferite de simţuri, ce trebuie satisfăcute înainte ca omul să se poată simţi fericit.” – Cap.2 din Rasselas, Prince of Abyssinia.
,, Facultatea X este pur şi simplu acea putere latentă pe care o deţin oamenii de a trece dincolo de prezent[...] Ar fi o greseală să ne închipuim că Facultatea X este o capacitate ,,ocultă”, fiind pur şi simplu capacitatea de a surprinde realitatea este ceea ce unifică cele două jumătăţi ale minţii umane, conştientul şi subconştientul.”


Faţa nevăzută a Lunii

,, [poetul], prin natura sa, o persoană plină de vioiciune şi cu minte sănătoasă, ce trece deseori prin momente în care supraîncordarea fiecărei zile dispare şi devine brusc uimit şi încântat, înţelegând cât de interesant este totul.”
,, ,,Interesant” are o rezonanţă subiectivă: eu stabilesc ce este interesant şi ce nu e, cu toate că înţelesul este obiectiv.” Ceea ce am spus şi eu apropo de normalitate într-o postare precendentă.
,, ...Dar unicitatea omului constă în straniile momente de neparticipare.Presiunea dispare. Brusc vedem viaţa de la distanţă de parcă am fi zei; privim de undeva de sus, de deasupra, vedem ce văd şi păsările, nu, ca de obicei, ce văd viermii. În asemenea momente de optimism şi afirmare, ni se pare absurd că ni s-a întâmplat să ne simţim înfrânţi sau deprimaţi, pentru că, brusc, devine evident că suntem de neînvins şi indistructibili.”


Capacităţile oculte ale poetului

,, Am mai descoperit cât de obositoare- deşi o oboseală plăcută- poate fi concentrarea, atunci când te concentrezi pentru a nu face nimic, pentru a rămâne pasiv.” Louis Singer.
,, Odată ce un om a avut experienţe paranormale, comunicarea lui cu cei din jur, care nu au avut parte de experienţe similare, are de suferit.” Louis Singer.
,, Atât la misticism, cât şi la spiritism, se ajunge nu prin voinţă, ci fără să vrei.” Louis Singer.
,, Ron. L Hubbard, îi învaţă pe adepţii săi că, de fapt, oamenii sunt zei care au inventat lumea ca pe un joc; s-au pogorât, apoi, ca să-l joace, au devenit victimele propriei lor amnezii şi au rămas prinşi în capcana jocului.”
,, Nu pot să nu consider simbolurile ca fiind cea mai mare dintre puteri, fie că sunt folosite în mod conştient de maeştrii ai magiei sau, semiconştient, de urmaşii acestora, poetul, muzicianul şi artistul.” Yeats.

duminică, 15 august 2010

Trancetastic!


,,Trance? Naşpa. Cum să asculţi trance? E un fel de house. Ce muzică e asta? O porcărie, nici nu cred că au versuri. Te zbengui pe ea de parcă ai avea spasme. Oribil."
E de mirare că, deşi acuzatoare, cuvintele îmi aparţin, sau mai bine zis, îmi aparţineau. Dacă mă întrebai acum 20 de minute ce cred despre trance, asta aş fi spus.
E ora 3:00 dimineaţa. Nu pot să dorm. M-am uitat la un film. The core, 2003. Mi-a placut o melodie din film aşa că i-am căutat tot soundtrackul şiiiiii am dat şi de o melodie trance. Genială. Am adorat-o. O ador încă. Îmi induce starea tipică...trance. Sunt ca într-o transă, ăsta e cuvântul.Desigur că am mai căutat câteva melodii. Unele îmi plac. Altele nu. Era de aşteptat. Încă aproape toate îmi sună asemănător. Trebuie să mă familiariez cu genul.
Probabil că ziceţi că sunt o ipocrită. Da, acum îmi place trance-ul, euphoric trance mai exact. Dar ce să fac? A vorbit gura fără mine înainte.
Promit să nu mai judec niciun gen muzical până să îl descopăr, sau măcar până să îl aud la fiecare colţ de cartier-manelele spre exemplu.
La fel sper să reuşesc şi apropo de oameni.

Încă un exemplu bun pentru a argumenta Pro că aparenţele înşeală de multe multe ori...


Ciudat este că atunci când ascult rock, îndeosebi metal, mă gândesc la anumite cărţi, la anumite romane fantasy, la anumite personaje şi implicit vieţile lor. Acţiune, suspans uneori.. şi tot aşa. Ştiţi ce presupune de obicei un fantasy. Extrospecţie.
Ei bine, trance-ul e potrivit pentru atmosfera de SF, deşi ambele genuri îmi induc o stare asemănătoare.
Trance-ul însă mă face să mă îndoiesc de existenţa unor creaturi fantastice, îndemnându-mă să visez la lumi paralele, la quasari şi tot ce ţine de astronomie şi în mare parte de real- or fi de vină şi videoclipurile de pe youtube-...şi poate mai mult decât atât. Simt cum mă descopăr pe mine însămi mai bine şi realizez nişte lucruri care în mod normal le realizez citind sau meditând.Introspecţie.
E o senzaţie tare bizară şi probabil tot ce am spus până acum sună ca nuca-n perete.

E şi pe wiki un fel de definiţie a ceea ce simt eu şi restul ascultatorilor acestui gen: ,,In any case, the name is undoubtedly linked to the ability of music to induce an altered state of consciousness known as a trance. The effect of some trance music has been likened to the trance-inducing music created by ancient shamanists during long periods of drumming."

Trance-ul m-a făcut curioasă. Sper să îl descopăr şi să mă bucur de el. Sper de asemenea ca şi el să fie de acord să fie descoperit de o una ca mine.

P.S Dumnezeule, voi realizaţi ce gusturi muzicale am? Straniu. E aproape ca şi când ai mânca cartofi pai cu îngheţată de la Mc. Ceea ce vă recomand pentru ca are o savoare taaaare interesantă.

P.P.S Bat câmpii deja. Vă las şi poate ascultaţi asta.

Raluca Băceanu

marți, 10 august 2010

A doua fundaţie


De azi, Asimov este scriitorul meu preferat. Este absolut genial şi nu pot să cred că am pierdut atât de mult timp până să îl citesc.
Deşi mulţi vor zice că este deja ,,fumat" eu voi spune ,,nu mai spune!". Am terminat acum câteva minute de citit A doua fundaţie. Ştiu, ştiu, nu le-am luat în ordine. Deh, citesc cam dezorganizat, dar asta e. Oricum, volumele pot fi citite şi individual... Voi căuta NEAPĂRAT şi celelalte părţi că altfel o să înnebunesc.
În romanul ăsta, paranoia se află la fiecare colţ, sau să zicem că se află la fiecare capăt de Galaxie, în tot şi toate. Şi pe bună dreptate!!! De fapt, tot ce în lumea noastră poate părea paranoia, în roman e cruda realitate!
De unde poţi ştii sigur că hotărârile tale nu sunt de fapt ale altcuiva? De unde nu ştii că eşti o simplă marionetă...de unde poţi ştii că nu eşti?
Magnific! Unde-i paranoia, e şi mister şi suspans.
O să încep să cred că şi în lumea noastră există o A doua fundaţie care controlează orice probabilitate.
Şi asta, mă face să mă întreb dacă ce am scris până acum, e scris din propria mea iniţiativă...
Voi ce ziceţi?...

P.S Până atunci încercaţi să citiţi A doua fundaţie şi după puteţi să îmi răspundeţi-dacă sunteţi siguri că răspunsul e al vostru, şi nu doar ,,lucrat" în minte. Dar de nimic nu cred că veţi mai fi siguri vreodată xD.

Raluca Băceanu

marți, 3 august 2010

...şi la sfârşit a mai rămas coşmarul


Ştiţi că eu nu fac recenzii. Eu dau atenţie unei cărţi doar dacă îmi place prea mult. Iar ,,...şi la sfârşit a mai rămas coşmarul” de Oliviu Crâznic este exact genul de roman fantasy –mai exact dark fantasy- care dă dependenţă.

În sfârşit o carte care nu ridică în slăvi vampirii, ci le dezvăluie adevărata natură. În sfârşit o carte care înfăţisează o perioadă, stereotipuri şi temeri într-un mod plauzibil. În sfârşit ceva care m-a trezit din amorţeală şi sub influenţa căruia o să mă aflu multă vreme.

Pericolul nu e ,,sexy” în acest roman, spre deosebire de ce găsim acum pe piaţă ca: saga Twilight, seria Academia Vampirilor, Casa Nopţii, Jurnalele Vampirilor. Nu spun că aceste romane nu ar fi bune, sunt interesante, captivante, dar cam atât. Nu te învaţă nimic. Dacă mă înşel vă rog să îmi atrageţi atenţia.

Dacă eşti pasionat de mister, de vampiri, licantropie şi alte fenomene bizare, care au legătură cu lumea întunericului, trebuie neapărat să ai ,,...şi la sfârşit a mai rămas coşmarul” în bibliotecă. Un roman ce ascunde mai multe decât eşti tentat să crezi. Impresionanta postfaţă –serios, e chiar impresionantă!- te lămureşte în orice nu ai înţelege. Ba mai mult, e posibil după ce o vei fi citit, să fi convins în existenţa...unor făpturi care în mod normal ar trebui să ne bântuie doar imaginaţia...Atât vă spun. Restul descoperiţi...pe cont propriu!

Raluca Băceanu